среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie plot PCV na plot i furtkę ogrodzeniowa nie wymaga pozwolenia na budowę oraz sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy szczególne przypadki.

Budowa ploty PCV na plot i furtkę ogrodzeniowa nie zada zezwolenia na budowę ani sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc kilku wypadków.

Sztachetki z plastiku na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie przewyższające wielkości 2,2 m wznoszone miedzy dwoma graniczącymi działkami nie zadają żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to także ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów blisko dróg prywatnych a także wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy sztachetki plastykowe na plot i furtkę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu winno określać gatunek ogrodzenia, metodę wykonania jego instalacji i zaplanowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia należy dodać oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w celach budowlanych a także jeżeli jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasem do konstrukcji plot z plastiku na ogrodzenie i bramę sztachetowa potrzebne są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Budowę płotu można zacząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, gdy planowane balaski Winylowe na plot i bramkę ogrodzeniowa jest niezgodne z uzgodnieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej szosy. W przypadku kiedy projektowane ploty plastikowe na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowamoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu jest ważne przez czas dwóch lat. Brak przystąpienia do prac przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w przypadku chęci pobudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий